Język

Najczęściej popełniane błędy w gramatyce

1.How many cars do you have in your garage? – Ile samochodów masz w swoim garażu?
How much sugar do you use? – Ile cukru używasz?

Oba powyższe zdania są poprawne. Zostały napisane zgodnie z prostą regułą. Do rzeczowników policzalnych używamy „many”, a do rzeczowników niepoliczalnych „much”.

Rzeczowniki policzalne + many
Rzeczowniki niepoliczalne + much

How much vs How many - Test

2.Bored – znudzony

 • He was bored during the speech. – On był znudzony podczas przemówienia.

Boring – nudny

 • The speech was boring. – Przemowa była nudna.
Are You Bored At Work? Do You Know Why? Is There Anything You Can Do About It? | Authentic Appreciation at Work : Authentic Appreciation at Work

3.Good jest używany jeśli chcemy zmienić znaczenie rzeczownika.

 • It is a good bike. – To dobry rower.
 • She’s a good worker. – Ona jest dobrym pracownikiem.

W powyższych przykładach widać, że przymiotnik good odności się do rzeczowników – bike oraz worker.

Well używamy w przypadku modyfikacji czasownika określającego jakiś stan.

 • This bike looks very well. – Ten rower wygląda bardzo dobrze.
 • She works well. – Ona dobrze pracuje.
How Are You? Good vs. Well

4.
„Would you like …?” to grzecznościowe pytanie oznaczające „czy chciałbyś/chciałabyś …?”.

 • Would you like to dance with me? – Czy chciałabyś ze mną zatańczyć?
 • Would you like a bottle of water? – Czy chciałbyś butelkę wody?

„Do you like …?” to z kolei bardzo proste pytanie, które tłumaczymy „czy lubisz …?”.

 • Do you like pizza? – Czy lubisz pizzę?
 • Do you like me? – Czy lubisz mnie?
Fun English learning site for students and teachers - The English Student

5.Przed samym przymiotnikiem lub przysłówkiem stosujemy „so”.

 • This car is so fast. – Ten samochód jest taki szybki.
 • Her dress is so beautiful. – Jej sukienka jest taka piękna.

„Such” stawiamy bezpośrednio przed rzeczownikiem lub przed przymiotnikiem poprzedzającym rzeczownik.

 • It’s such a stupid idea! – To taki głupi pomysł!
 • He’s such a handsome guy. – On jest tak przystojnym facetem.
UNIT 8 GRAMMAR: SO AND SUCH - UNIT 8-NeNaTLC1B

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *