Język

WYMOWA BRYTYJSKA VS. AMERYKAŃSKA

Różnice w akcencie i sposobie mowy między brytyjską a amerykańską odmianą języka są różne. Często po kilku zdaniach jesteśmy w stanie stwierdzić, czy rozmawiamy z Brytyjczykiem czy z Amerykaninem.

Dla przykładu:

Samogłoska A

W wielu wyrazach, zwłaszcza przed s, f lub a wymawia się jako /a:/ (długie /a/) w brytyjskim, a w amerykańskim jako /æ/ dźwięk pośredni między /a/ i /e/, np.

– grass UK /ɡrɑːs/ – US /ɡræs/

answer UK /ˈɑːnsə(r) – US /ˈænsər/

Lub Samogłoska O

Brytyjczycy wymawiają je na ogół jako krótkie, centralne /o/, natomiast Amerykanie – jako dźwięk pośredni między /o/ i /a/, a nawet długie /a:/, np.

– stop UK /stɒp/ – US /stɑːp/

– bottom UK /ˈbɒtəm/ – US /ˈbɑːtəm/


różnice w gramatyce


Gramatyka obu wersji angielskiego także się różni i oto tego przykłady:

Past Simple i Present Perfect

Jak już wcześniej wspomniałem, do opisu sytuacji, które wydarzyły się niedawno, Brytyjczycy używają czasu Present Perfect, a Amerykanie wolą Past Simple. 

Przykład:

– I can’t find my wallet. Have you seen it anywhere? (Zgubiłem portfel. Czy gdzieś go widziałeś?) – wersja brytyjska

– I can’t find my wallet. Did you see it anywhere? (Zgubiłem portfel. Czy gdzieś go widziałeś?) – wersja amerykańska

Have vs. have got

Zarówno have i have got oznaczają to samo i odnoszą się do posiadania czegoś. Have got to konstrukcja typowo brytyjska i w angielskim amerykańskim w ogóle się jej nie stosuje.

Przykład:

We have got a gift for him – wersja brytyjska

We have a gift for him – wersja amerykańska

Imiesłów czasu przeszłego (past participle) od get

Chodzi tutaj o nic innego jak odmianę nieregularnego czasownika get:

Brytyjski angielski – get – got – got

Amerykański angielski – get — got — gotten

Dla tych co chcą zobaczyć różnice w praktyce

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *