Blog Kultura

! Children’s Day !

! Na wstępie chciałbym złożyć najszersze życzenia dla wszystkich małych i dużych dzieci z okazji ich święta ! Życzę Wam samych radosnych i beztroskich chwil, pełnych słońca i uśmiechu, a także nieprzemijającej dziecięcej ufności i wiary, sięgania po rzeczy nieosiągalne !

! At the outset, I would like to express my best wishes to all young and old children on their holiday! I wish you only joyful and carefree moments, full of sun and smile, as well as eternal childlike trust and faith, reaching for the unattainable !

 —–

Międzynarodowy Dzień Dziecka – propagowanie idei braterstwa i zrozumienia pomiędzy dziećmi z całego świata oraz promowanie działań na rzecz ich pomyślnego rozwoju w społeczeństwie 🙂 

https://www.youtube.com/watch?v=5QSCL6IQKP4

 

————

„We wszystkich działaniach dotyczących dzieci,
podejmowanych przez publiczne czy też prywatne
instytucje pomocy społecznej, sądy, organy
administracyjne i legislacyjne, na pierwszym
miejscu powinno być stawiane dobro dziecka.”
– Konwencja Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka

Dzień Dziecka nie jest tylko świętem, w którym powinniśmy świętować i cieszyć się, dawać prezenty, w niektórych krajach wiele dzieci na co dzień boryka się z różnymi problemami: społecznymi, zdrowotnymi, finansowymi, psychicznymi. To święto jest również walką o równe prawa dla dzieci na całym świecie. 

———————————————

~Wszyscy dorośli byli kiedyś dziećmi, ale niewielu z nich pamięta o tym~

Antoine De Saint-Exupery „Mały Książę”

~ All adults were children of children, but few people remember it ~ 

Antoine De Saint-Exupery “The Little Prince”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *