Język

ANGIELSKIE HOMOFONY I HOMOGRAFY

Słówka, które brzmią tak samo lub bardzo podobnie, a pisze się je inaczej i mają inne znaczenia to HOMOFONY. Dla przykładu polski homofon to np. smok-smog lub może- morze. A teraz kilka przykładów w języku angielskim: – meet (spotkanie) – meat (mięso) – cue (wskazówka) – queue (kolejka) – sea (morze) – see (widzieć) – […]

Język

WYMOWA BRYTYJSKA VS. AMERYKAŃSKA

Różnice w akcencie i sposobie mowy między brytyjską a amerykańską odmianą języka są różne. Często po kilku zdaniach jesteśmy w stanie stwierdzić, czy rozmawiamy z Brytyjczykiem czy z Amerykaninem. Dla przykładu: Samogłoska A W wielu wyrazach, zwłaszcza przed s, f lub a wymawia się jako /a:/ (długie /a/) w brytyjskim, a w amerykańskim jako /æ/ dźwięk pośredni między /a/ i /e/, np. – grass UK /ɡrɑːs/ – US /ɡræs/ –answer UK /ˈɑːnsə(r) – US /ˈænsər/ Lub […]

Język

Najczęściej popełniane błędy w gramatyce

1.How many cars do you have in your garage? – Ile samochodów masz w swoim garażu?How much sugar do you use? – Ile cukru używasz? Oba powyższe zdania są poprawne. Zostały napisane zgodnie z prostą regułą. Do rzeczowników policzalnych używamy „many”, a do rzeczowników niepoliczalnych „much”. Rzeczowniki policzalne + manyRzeczowniki niepoliczalne + much 2.Bored – znudzony He was bored during […]

Język

Jedno słowo kilka znaczeń

W języku angielskim występuje wiele słów, które w różnych kontekście mogą znaczyć coś innego:2. Book – zarezerwować/książka Could you book a room for us? – Czy możesz zarezerwować dla nas pokój? This book is great! – Ta książka jest świetna! 2. Turkey – Turcja/indyk Turkey is a beautiful country. – Turcja jest pięknym krajem. We’ll eat turkey for a dinner. – […]

Język

Tongue twisters czyli angielskie łamańce językowe!

Myślicie, że polskie łamańce językowe są trudne? Sprawdźcie swoich sił w angielskich! Zacznijmy od czegoś łatwego:How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Dla ułatwienia możecie sprobować z piosenką; Jak wam poszło? Język połamany czy w całości? Tak czy siak idziemy dalej! Teraz trochę trudniej:Betty Botter bought a bit of […]